Obchodné podmienky

This Agreement was last modified on 18 December 2016.

1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope pizzaescada.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je:

Marián Burda – Lagúna štýl, Dlhé nad Cirochou 359, 067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 34818901, IČ DPH: SK1020016096

Prevádzka: Reštaurácia Escada, Komenského 2821, 069 01 Snina

2. Objednávka

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 3,90 €. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky do 5 minút od objednania.

Hmotnosti jedál sú uvedené v surovom stave.

Pri odobraní surovín na žiadosť zákazníka sa cena pizze nemení. Odobrané suroviny sa neodrátavaju z ceny pizze.

Výmena surovín nie je možná, je možné iba odobrať danú surovinu a pridať inú za doplatok.

Realizácia objednávky

Objednávku je možné vytvoriť telefonicky na telefónnych číslach 0948 491 356, 057 765 70 40 alebo prostredníctvom web stránky pizzaescada.sk

Platba

Firma si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku ak by čas dodania bol mimo prevádzkových hodín.

Platbu je možné zrealizovať pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami (z gastro lístkov sa nevydáva) alebo platobnou kartou.

Balné

Všetky ceny na stránke sú vrátane balného a žiadne ďalšie poplatky za balenie sa neúčtuju.

3. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou  cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť na stránke

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 30 min. až 90 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
 • v prípade objednania alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na požiadanie kuriéra preukázať sa že má 18 rokov

Storno objednávky:

 • objednávku je možné stornovať do 5 minút od vytvorenia objednávky.
 • Stornovaním objednávky v procese výroby vzniká firme škoda, z tohto dôvodu môže firma v budúcnosti odmietnuť objednávku od zákazníka ktorý v minulosti spôsobil firme finančnú škodu.
 • Objednávky vytvorené v nedeľu sú automaticky stornované z dôvodu, že v týchto dňoch je zatvorené.

4. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

telefonicky denne počas otváracej doby na tel. č. 0948 491 356, 057 765 70 40, prostredníctvom kuriéra alebo osobne na prevádzke počas otváracej doby

Záruka

Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty jedla. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

Osobne alebo prostredníctvom kuriéra.

5. Ochrana osobných údajov

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy nebudú poskytnuté tretím stranám.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

6. Zákaz predaja alkoholu a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov !

V prípade objednania alkoholických nápojov alebo tabakových výrobkov je kupujúci povinný na požiadanie kuriéra preukázať svoj vek.

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.
Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Marián Burda – Lagúna štýl
1.2. Kontaktné údaje správcu:
Marián Burda – Lagúna štýl, Dlhé nad Cirochou 359, 067 82 Dlhé nad Cirochou, pizzaescada.sk,  0948 491 356, 057 765 70 40

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).
 2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 mesiace, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese objednavky@pizzaescada.sk
  6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.5.2020